Archive for the 'Polski' Category

Użytkownik systemowy WSLE

W momencie instalacji WSLE w wersji “sandbox” (7.1) / “simple” (7.2) na Windowsie, w systemie zostaje dodany nowy użytkownik o nazwie WSLE.

Użytkownik ten służy wyłącznie do uruchamiania usług systemowych zarządzających bazą danych DB2 Express, która również instaluje się razem z WSLE (ważne – DB2 nie może być zainstalowane wcześniej!)

Uwagi dotyczące tego użytkownika:

– w momencie odinstalowania Lombardi konto to nie zostaje usunięte więc np. próba kolejnej instalacji zakończy się błędem (należy najpierw usunąć użytkownika a dopiero potem instalować WSLE)

– procedura zmiany hasła dla tego użytkownika jest skomplikowana dlatego w razie potrzeby lepiej jest skorzystać z ustawień domyślnych:
login: WSLE
pass: L0mbard1#BPM

Advertisements

Update

W ostatnich tygodniach udało mi się:

– przeinstalować WebSphere Lombardi Edition 7.2

– przejść przez tutorial “1st successful build from scratch”

– przejść przez całą propozycję (ostateczna wersja jest jeszcze niedostępna) Proof Of Technology dla WSLE

– stworzyć WebService

– zintegrować stworzony WS z Lombardi

Dalsze działania obejmują sprawdzenie jak zachowuje się Lombardi z WS przy wykorzystaniu różnych typów zabezpieczeń.

Praktyki IBM ESI

Dwa tygodnie temu rozpocząłem praktyki w IBM z tematem Integracja Web Services w procesach biznesowych w WebSphere Lombardi Edition. Niniejszy blog, tworzony w postaci okresowych raportów, będzie stanowił zwięzły opis moich postępów.

Zadanie jakie sobie postawiłem do zrealizowania w tym tygodniu:

– Przeinstalowanie WLE do wersji 7.2
– Przejście przez tutorial “1st successful build”


Language / Język

Advertisements